Stylistická příručka

Existuje ve vaší společnosti standard cizojazyčné komunikace? Vytvořili jej lingvisté společně s odborníky ve vašem oboru? Používají všichni zaměstnanci při komunikaci takový standard? Stylistická příručka je dokument, který napomáhá s řešením těchto otázek. V současnosti jej v Česku využívají spíše zahraniční společnosti a společnosti se zahraničními spoluvlastníky, které mají jednoznačně vymezenou a zavedenou korporátní kulturu, jejíž součástí je i cizojazyčná komunikace.

Stylistická příručka obsahuje obecné jazykové zásady, jako např. správné psaní číslovek, dat, jednotek, používání interpunkce, geografické a jiné názvy, psaní velkých písmen, používání britské, resp. americké angličtiny, v neposlední řadě pak i chybně používané a zaměňované výrazy.

Z oblasti specifické pro vaše firemní prostředí a podnikání budou obsaženy například názvy produktů, materiálů, společností, skupiny, jednotlivých divizí, oddělení či odborů, názvy pracovních pozic tak, aby údaje na vizitkách byly konzistentní a odpovídaly tomu, co máte uvedeno v ostatních materiálech, na webových stránkách apod. Dále pak se jedná o odborné výrazy a žargon, který používáte ve svém oboru, včetně akronymů, zkratek a symbolů.

Poté, co pro vás tuto příručku sestavíme, a vzájemně si ji odsouhlasíme, vytvoříme jednoduchý manuál, který budou moci okamžitě používat všichni vaši zaměstnanci. V případě zájmu vaše klíčové zaměstnance proškolíme.