Vy máte problém, my řešení

Stalo se vám, že jste nenašli ta správná slova?

Ano, je to celkem běžná situace. Pokud jste se cizí jazyk naučili jako většina z nás, v české škole, možná budete na výbornou v gramatice, ve vyplňování cvičení a čtení textu s porozuměním. Ale o tom jazyk především není. Především je o slovní zásobě, anglicky lexicon, odtud náš lexikální přístup. Lexikální přístup se vine vším, co děláme, jako červená nit. Uvidíte.

Neměli jste jistotu, jestli je to to pravé slovo?

Samozřejmě, čím více cizí jazyk umíte, tím více pochybujete. Základnímu významu slova říkáme denotát. Abyste mu správně porozuměli, musíte znát konotát. Tedy znát jeho širší význam, kontext. I to vás naučíme.

Které slovo ve slovníku je to pravé?

Opět jsme u kontextu. Naučíme vás chápat slova v souvislostech. Naučíme vás, jak se je správně naučit!

Který slovník je ten pravý?

Ukážeme vám, které slovníky jsou dobré, které lepší. Ukážeme vám, že i na ty lepší se nedá vždy spolehnout. Naučíme vás především, jak slovníky používat. Umí toho hodně.

Neexistuje žádný slovník ve vašem úzce specializovaném oboru?

Možná ano. Zjistíme. Spíše si ale budeme muset poradit jinak. Lexikografická práce je velice náročná a zdlouhavá, proto takto úzce specializovaný slovník ještě nikdo nevytvořil. Pojďme si jej vytvořit sami!

Proč máte pocit, že rodilí mluvčí mluví jinak než vy?

Asi nemáte jen ten pocit. Je to tak! Proto vás do toho zasvětíme. Angličtina totiž není syntakticky (tedy skladbou vět) moc podobná slovanským jazykům. Jedná se o frazeologický jazyk, který věty skládá po skupinkách slov – říkáme jim chunks. Pokud se tyto fráze naučíte nejprve - rozpoznávat a potom – užívat, máte vyhráno! Jakmile vás do toho dostaneme, sami zjistíte, že jste se učili zcela jiný jazyk…a nakonec si pustíte i film v originálu.

Je ve vaší společnosti stanoven standard komunikace v cizím jazyce?

Pokud ano, dovolte nám se na něj podívat. Možná tu a tam něco chytrého navrhneme. Pokud ne, zvažte, jestli by vaše společnost měla v rámci své korporátní identity vystupovat v zahraničí jednotně, a zamyslete se, jestli by ve srovnání s prostředky, které věnujete na marketingové a propagační účely, výroční zprávy a prezentace, nestálo za to, zlomek těchto financí věnovat kvalitě a konzistentnosti cizojazyčných textů.

Používají všichni stejná klíčová slova?

Pokud ano. Jste opravdu světlou výjimkou. Pokud ne, dovolte nám vytvořit terminologický glosář nebo ještě lépe, celou stylistickou příručku, které se stanou základem vaší každodenní cizojazyčné komunikace. Budete-li chtít, vybrané zaměstnance vyškolíme.

Umíte správně vyslovit název vaší společnosti v angličtině?

Pokud ano, zeptejte se svých kolegů. Pravděpodobně uslyšíte spoustu zajímavých variant.

Mají anglické názvy jednotlivých organizačních částí vaší společnosti logiku?

A máte profesionálně přeloženou organizační strukturu včetně příslušných funkcí? Jsou tyto názvy používány při veškeré komunikaci a ve všech materiálech, na vizitkách, hlavičkových papírech?

Jsou vaše pozice a funkce správně pojmenovány?

Přeložil je profesionál? Jsou konzistentní a mají v rámci vaší organizace hierarchickou logiku?

Dokážete klíčovými slovy popsat vaši společnost/výrobky?

Nestálo by za to si to trošku zopakovat. Jednou pro vždy se zbavit špatné výslovnosti a stále se opakujících chyb. Takových 50 až 100 odborných slov by vám k tomu stačilo. Máte je někde poznamenané? Umíte je plynně a bezchybně použít?