Lexikální přístup

  • Došla vám slova?
  • Neustále se učíte to samé?
  • Stále děláte ty samé chyby?
  • Proč nerozumíte rodilým mluvčím, ale nerodilým ano?
  • Nemluvíte jako rodilý mluvčí?
  • Proč rozumíte textu, ale nikdy byste jej nenapsali?

To jsou typické otázky, které si klade většina těch, kteří se naučili cizí jazyk ve škole nebo v jazykovém kurzu, který uplatňuje klasický gramaticko-překladatelský přístup, možná s určitými prvky přístupu komunikativního (CLA), (protože je to moderní).

Koncept, který zastáváme my, se nazývá lexikální. Zjednodušeně řečeno slovy jeho zakladatele, Michaela Lewise (1993), jazyk je gramaticky modifikovaný lexikon, nikoli lexikálně rozšířená gramatika. Vrátíme se k situaci, kterou si asi vybavíte – došla vám někdy slova? Pravděpodobně ano. Stěží si ale vzpomenete na situaci, kdy by vám došly gramatické struktury. Slovní zásoba tedy hraje při tvorbě významu zásadní roli, gramatika má roli podřízenou, byť konstruktivní. Lexikon, slovní zásoba a klíčová slova jsou pojmy, které vytvářejí podstatu a filozofii všech služeb, které poskytujeme, ať se jedná o konzultace a lexikografické práce, následné překladatelské služby a tlumočení či výuku a školení ve specializovaných kurzech.

Na tomto místě není prostor pro podrobné pojednání o lexikálním přístupu, ale pokusíme se jej ve stručnosti nastínit. Klíčovým pojmem je seskupení slov, kterým anglicky říkáme chunks. V lidské mysli se ukládají a zpracovávají jako samostatné celky (Schmitt, 2000). Lidská mysl je schopna skladovat velká množství informací v dlouhodobé paměti, ale kapacita krátkodobé paměti je mnohem limitovanější, takže pokud například mluvíme - vytváříme jazyk, pro mozek je mnohem efektivnější vybavovat si skupiny slov (chunks), jako by se jednalo o samostatné jednotky informací. V rámci našeho konceptu vás nebudeme učit pouze jednotlivá slova, ale skupiny slov, které k sobě přirozeně patří, tedy chunks.

Chcete-li ještě více nahlédnout pod naši pokličku, vysvětlíme další dva pojmy z naší teorie. Prvním je „kolokace“. Jedná se o kombinace slov, které se přirozeně vyskytují společně. Pokud používáte kombinace jiné, rodilý mluvčí je možná neoznačí za chybné, ale jednoduše mu budou znít divně, neobvykle. V rámci naší metodologie má kolokace klíčové postavení. Neustále budeme hledat spojení, která jsou v cizím jazyce přirozená. Dnes již existují i slovníky kolokací. Doporučíme je vám.

Další z koncepcí, kterou vás naučíme, je pozorování a uvědomování si cizího jazyka. Naučíme vás, jak si cizí jazyk osvojit a jak se jej můžete učit sami.

Klíčovou roli však bude vždy hrát klíčová slovní zásoba, vytvoříte si individuální slovník a briskně se naučíte slova, která jste si nikdy nemohli zapamatovat, či slova, ve kterých jste vždy chybovali nebo která jste neuměli správně vyslovit. Konečně se jednou pro vždy naučíte správně, plynule a aktivně používat těch 50–100 klíčových slov, která potřebujete ke své profesi.