Pavel BrundaSpolečnost KeyWord s.r.o. založil Ing. Mgr. Pavel Brunda, Ph.D., protože vznikla nevyhnutelná potřeba formálně etablovat a rozšířit činnosti v oblasti lingvistiky a translatologie a navázat na téměř dvacetileté působení v  pedagogické, vědecko-výzkumné a překladatelské oblasti.

Pavel Brunda vystudoval magisterské studium anglistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně získal inženýrský titul na Slezské Univerzitě v Opavě v oboru podnikové ekonomiky a managementu. Poté studoval postgraduální kurz v oblasti řízení a marketingu Českého institutu pro marketing, CIMA A. S téměř dvaceti publikacemi, na základě své přednáškové činnosti v zahraničí, především v Nizozemsku a Finsku, a dizertací v oblasti teleworkingu následně získal doktorský titul.

více...

Keyword tým

Jsme týmem lingvistů, kteří se mohou pochlubit dlouholetou praxí v oblasti výuky cizích jazyků, překladů a tlumočení, máme za sebou desítky publikací v oblasti lingvistiky, obchodní komunikace, jednání, vyjednávání, lexikologie či lexikografické práce.

Profilujeme se v jednotlivých oborech, které odrážejí naši spolupráci s klíčovými zákazníky, ať se jedná o odvětví těžkého průmyslu, zejména hornictví, hutnictví, strojírenství, energetiku, dále pak medicínu, farmacii a farmakologii, či právo, legislativu, management, finance, účetnictví a marketing.

V rámci spolupráce s jednotlivými zákazníky využíváme externích i interních konzultantů, se kterými projednáváme a aktualizujeme terminologické glosáře.

Náš klíčový tým se sestává z profesionálních translatologů a lingvistů s lexikografickými zkušenostmi. Základním konceptem naší práce je lexikální přístup, tedy metodologie vycházející ze studia slovní zásoby, kterou uplatňujeme ve všech našich službách, počínaje konzultacemi, překladem a tlumočením, až po výuku a specializovaná školení. Ve všech našich službách se tedy prolínají naše znalosti a zkušenosti v oblasti komunikace a podnikání v jednotlivých odvětvích s precizní slovní zásobou, tedy klíčovými slovy.

Mgr. Hamza Messari, Ph.D.
specialista na arabštinu, francouzštinu, španělštinu, cestovní ruch
PhDr. Mgr. Věra Lánská, Ph.D.
specialistka na francouzštinu, ruštinu, cestovní ruch
Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
specialista na angličtinu, ruštinu, medicínu
Mgr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.
specialistka na ruštinu, obchod a právo
Mgr. Eva Brundová
specialistka na angličtinu, finance, účetnictví a právo
Mgr. Pavlína Pravdová
specialista na angličtinu, právo a ekonomiku
Dominik Takáč
IT specialista se zaměřením na cloud, grafiku a CAT nástroje
Marianna Valenteje
Senior Project Manager, Office Manager
 
Mgr. Adéla Pracná
Project Manager, Vendor Manager
 
Bc. Barbora Hlavatá
Project Manager
Ing. Veronika Ponížilová
DTP specialistka
Mgr. Lucie Jiskrová
Senior Computer Linguist
 
Mgr. Adam Kunovský
Computer Linguist