Klíčová fakta

  • Východiskem je porozumění vašemu businessu
  • Podstatou je vytvoření vztahu
  • Neustále bude probíhat úzká a osobní spolupráce
  • Naši lingvisté budou spolupracovat s vašimi odborníky a konzultanty
  • Provedeme jazykový audit – vytvoříme glosář – sestavíme stylistickou příručku
  • Při překladu s vámi budeme komunikovat/konzultovat – budeme se učit – budeme učit vás – budeme aktualizovat a rozšiřovat glosář
  • Kvalitu budeme zajišťovat na základě klíčových slov

Jak pracujeme

Východiskem naší spolupráce je porozumění vašemu podnikání. Zjistíme, v jakých situacích cizí jazyk používáte, v oblasti obchodní, manažerské či odborné.

Podstatné pro nás je vybudovat si s vámi pevný vztah. Pokud působíte v zahraničí anebo komunikujte se zahraničními zákazníky, dodavateli či partnery, je pro vás nutností vytvořit si vysoký standard cizojazyčné komunikace. K tomu potřebujete odborného a dlouhodobého partnera. My se naopak rádi staneme odborníky na vaši cizojazyčnou komunikaci a budeme vám poskytovat odborné služby, jejichž kvalita bude založena na tomto úzkém vztahu a bude zaznamenávat neustálý rozvoj.

Naše služby nabízíme na základě úzké a osobní spolupráce. Ze strany KEYWORD i ze strany vaší společnosti jmenujeme konzultanty a pracovníky, kteří budou tuto spolupráci rozvíjet. Kromě provozních záležitostí se nám jedná především o neustálé zdokonalování poskytovaných služeb, tzv. continuous improvement (CI).

Zjednodušeně řečeno, rámec spolupráce probíhá v následujících krocích: provedeme jazykový audit – vytvoříme glosář – sestavíme stylistickou příručku. Než se pustíme do práce, proběhne spousta přípravy. Rozsah a hloubku si společně nadefinujeme.

Při překladech a poskytování dalších služeb s vámi budeme neustále komunikovat a konzultovat sporné otázky. Záleží na vás, kolik nám věnujete času. Budeme se učit, budeme učit vás, budeme aktualizovat a rozšiřovat terminologický glosář.

Kvalita poskytovaných služeb (QA) bude vycházet z vytvořené jazykové databáze – klíčových slov.


S čím vám umíme pomoci ?