Evropský jazykový standard

Tradičním problémem při používání anglického jazyka je stanovit, kterou variantu bychom měli používat. Jedná se především o volbu britské, či americké angličtiny. Rozdíly nemusí být podstatné, ale při psaní číslovek, dat a používání jednotek se může jednat o zásadní rozhodnutí. Pokud ve vaší společnosti není stanoven standard, komunikace působí nejednotně a v případě užívání odlišných variant jazyka při používání číslic a dat může docházet k nedorozuměním.

Při řešení tohoto dilematu jsme přistoupili k variantě používání standardní evropské angličtiny, kterou používají tlumočníci a překladatelé v rámci Evropské unie. Řídíme se oficiální příručkou, která byla k tomuto účelu vytvořena (A handbook for Authors and Translators in the European Union).

Obsahuje všechny sporné oblasti cizího jazyka, které je třeba sjednotit. Kromě hláskování, interpunkce, číslovek, zkratek a symbolů se jedná také o specifika jednotlivých slovních druhů, geografické názvy, legislativní pojmenování, názvy institucí, úzy v oblasti korespondence či financí.

V rámci výuky ve specializovaných kurzech vycházíme z definicí a škál stanovených Evropským referenčním rámcem (CEFR).

Přestože můžete preferovat britskou či americkou variantu anglického jazyka, pokud odbyt vaší společnosti nesměřujete pouze na jeden z těchto regionů, stojí za to zamyslet se nad zavedením jednotné varianty cizojazyčné komunikace, kterou lze univerzálně uplatnit jak pro zmíněné regiony, tak pro ostatní země Evropy a státy nacházející se mimo náš kontinent, ve kterých angličtina není rodným jazykem.