Co vás naučíme

Naším posláním je poskytovat vysoce odborné a specializované služby, které vychází z naší spolupráce a znalostí vaší společnosti a podnikání. Proto nenabízíme široké spektrum jazykových kurzů na všech úrovních. Naší ambicí není stát se univerzálním poskytovatelem všeobecných jazykových kurzů.

Cizojazyčná výuka a školení jsou součástí našeho komplexního lingvistického servisu, ale nejsou jeho podstatou. V průběhu naší spolupráce vytváříme odbornost, kterou následně uplatňujeme ve všech nabízených službách. To znamená, že co se naučíme my, naučíme i vás. Zvolte si klíčové pracovníky, kteří potřebují zdokonalit v klíčových oblastech cizojazyčné komunikace, a my jim zajistíme specializovaný servis. Na základě jazykového auditu vám tyto zaměstnance pomůžeme definovat.

Kromě klíčové terminologie vycházející z aktualizovaného terminologického glosáře, se zaměříme na klíčové dovednosti, které tito zaměstnanci budou při své práci potřebovat. Specializujeme se na komunikační dovednosti, ke kterým patří především prezentace, jednání a vyjednávání. Nabídka našich cizojazyčných řešení vychází z konkrétních znalostí vaší společnosti a její činnosti, provádíme nácvik prezentací, jednání a vyjednávání formou případových studií. Před skutečným jednáním si tedy vše můžete i několikrát vyzkoušet. Poradíme vám, jak na to.

Ve všech našich činnostech uplatňujeme lexikální přístup – vycházíme ze znalosti odborné a specifické terminologie a naučíme vás ji aktivně, plynule a správně používat. Naučíme vás, jak se učit.