Více než překlad

  • Jazykové poradenství
  • Překlady a tlumočení
  • Specializované jazykové kurzy (ESP)
  • Korektury cizojazyčných textů

Co nabízíme

Spektrum našich služeb začíná cizojazyčným poradenstvím. Na základě rozhovoru s vašimi klíčovými zaměstnanci společně vytvoříme obrázek vašich cizojazyčných potřeb a zhodnotíme aktuální stav. Nabízíme všechny druhy korektur cizojazyčných i českých textů a pomůžeme vám při tvorbě cizojazyčných dokumentů, prezentací a veškerých marketingových materiálů.

Převážnou většinu naší práce tvoří překlady a tlumočení z cizích jazyků do českého jazyka a naopak. Všichni naši klíčoví spolupracovníci jsou lingvisty s cizojazyčnou univerzitní či postgraduální kvalifikací. Překlady zajišťujeme v celém spektru těchto služeb, tedy od firemní komunikace, přes odborné texty až po marketingové materiály určené k tisku. Budete-li mít zájem, zajistíme i grafické a DTP práce. Součástí naší nabídky jsou i všechny druhy korektur, tedy od jazykových, odborných až po předtiskové korektury. V neposlední řadě nabízíme všechny druhy tlumočení, které dosahují vysoké kvality právě díky úzkému vztahu s vaší společností a skutečnosti, že tlumočník je podrobně seznámen s vaší klíčovou problematikou.

Zde ale komplex našich služeb nekončí. Zatím jsme se učili jenom my. Nyní je řada na vás. O získanou odbornost se s vámi podělíme. Zvolte si své klíčové zaměstnance a my je vyškolímeklíčových dovednostech a naučíme je aktivně a přirozeně používat klíčovou terminologii. Jedině KEYWORD vám může nabídnout trénink dovedností a přípravu na konkrétní cizojazyčné situace, protože v tomto okamžiku je již vašim klíčovým odborným partnerem.

Co vás naučíme...