Ing. Mgr. Pavel Brunda, Ph.D.

Společnost KeyWord s.r.o. založil Ing. Mgr. Pavel Brunda, Ph.D., protože vznikla nevyhnutelná potřeba formálně etablovat a rozšířit činnosti v oblasti lingvistiky a translatologie a navázat na téměř dvacetileté působení v  pedagogické, vědecko-výzkumné a překladatelské oblasti. Pavel Brunda vystudoval magisterské studium anglistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně získal inženýrský titul na Slezské univerzitě v Opavě v oboru podnikové ekonomiky a managementu. Poté studoval postgraduální kurz v oblasti řízení a marketingu Českého institutu pro marketing, CIMA A. S téměř dvaceti publikacemi, na základě své přednáškové činnosti v zahraničí, především v Nizozemsku a Finsku, a dizertací v oblasti teleworkingu následně získal doktorský titul.

Pavel Brunda při své činnosti v poradenské, překladatelské a lektorské oblasti využívá svých dlouholetých akademických zkušeností, ale také nemalých zkušeností s překlady odborných textů nejen v oblasti obchodu, ekonomiky, práva, financí a účetnictví, ale také ve specializovaných oborech, jako např. metalurgie a medicína. V oblasti podnikání a managementu využívá svých několikaletých zkušeností na několika manažerských postech v českých a zahraničních společnostech, a to zejména v oblasti zdravotnictví. V překladatelské oblasti se zabývá otázkami lexikologie a lexikografie, v poradenské a lektorské oblasti především využitím nejnovějších metodologií, zejm. tzv. lexikálního přístupu, měkkými dovednostmi, jednáním, vyjednáváním a obchodní a firemní komunikací.

E-mail: brunda@key-word.cz

... Náš tým